Läsvärt om mindre avverkningsmaskiner

Datum: 22 februari 2019

Efter bränderna: säkerhet i fokus

Sommarens torka och bränder har satt sina spår i skogen. Totalt har cirka 25 000 hektar brunnit upp och på Skogsstyrelsen har verksamheten gått på högvarv.
– En tragedi för många skogsägare, säger Hans Källsmyr, nationell skogsskadesamordnare på Skogsstyrelsen.

I somras stod svenska skogar i brand. En yta lika stor som 50 000 fotbollsplaner till ett värde av 900 miljoner kronor drabbades.
– Det var en ovanligt torr och varm sommar. För många företag och entreprenörer innebar det ett totalstopp som påverkar deras likviditet. Det är vad som har påverkat skogsbruket mest, säger Hans Källsmyr.

För ungefär en vecka sedan lämnades den sista branden i Gävleborg över för eftersläckning. Nu påbörjas ett efterarbete där säkerheten står i centrum.
– Det kan fortfarande vara farligt att gå i de här områdena. Träd kan ramla om det börjar blåsa och på sina ställen råder tillträdesförbud.

På de områden där det har brunnit hårt och marken inte beter sig som vanligt kan mindre skogsmaskiner med lågt marktryck vara att rekommendera, menar Hans.
– Marken är förrädisk kan man säga och det är större risk att man kör sönder terrängen, framför allt där rötter har brunnit bort.
– Nu väntar mycket slutavverkning. De som har arbetat efter branden i Västmanland rapporterade om att träden var annorlunda när de skulle hanteras.

Det går dock att se en positiv faktor på skogsbruket överlag efter den torra väderleken som har varit – så länge det regnar lite lagom i höst.
– Då finns det god chans att man kan köra utan att det blir några stora körskador. Det kan också medföra att träden är mer stormfasta, säger Hans Källsmyr.

Skogsstyrelsen har tagit fram ett faktablad om hur man bör visa hänsyn och vad man ska ta i beaktning vid terrängkörning. Mer information finns på www.skogsstyrelsen.se.