Räddningschefen välkomnar Terris nya redskapsbärare

Datum: 06 november 2018

Räddningschefen välkomnar Terris nya redskapsbärare

Enkel, mångsidig och enkel att förflytta. Så vill Lars Nilsson, räddningschef på Räddningstjänsten i Älmhult, att en redskapsbärare ska vara.
– Det får inte finnas risk för att den välter eller kilar fast mellan träd och stubbar, säger han. 

Lars Nilsson har arbetat inom räddningstjänsten sedan många år och i början av 2018 tog han över som räddningschef i Älmhult. I somras satt han i staben som övervakade och bekämpade skogsbränderna i Ljusdal, där det brann som värst.
– Det var stora områden som brann. Bränderna var utspridda och svårtillgängliga, vilket försvårade arbetet, säger han.

Det var mitt under sommarens stora skogsbränder som Terri fick idén om att ta fram en redskapsbärare för liknande krissituationer. I mitten av oktober rullade den första Terri 3020B Band Aid+ ut från verkstaden i Älmhult, anpassad för att kunna rycka ut vid krissituationer. Något som Lars välkomnar.
– Det finns behov av en driftsäker maskin som inte är allt för stor. Den ska kunna bära vatten och utrustning för exempelvis skogsbrandsläckning.
– Jag har sett Terris maskin i produktionsstadiet och vinsterna är att den är flyttbar, har hög bärighet och kan ta sig fram i terrängen. Att den kan utrustas med flak och kran ökar användningsområdena.

Något Terri har satsat hårt på är att maskinen ska vara enkel att manövrera.
– Det är viktigt oavsett vilket fordon man ska framföra. Det får inte finnas risk för att den välter eller kilar fast mellan träd och stubbar.
– Enkel, mångsidig och enkel att förflytta, det är vad som efterfrågas av sådana här maskiner.