Terri expanderar till Norge för att möta växande efterfrågan på skonsam skogsgallring

Datum: 15 mars 2024

Terri expanderar till Norge för att möta växande efterfrågan på skonsam skogsgallring

Älmhult, 15 mars 2024 – Terri, den ledande svenska tillverkaren av skogsmaskiner, känd för sina innovativa lösningar inom skonsam skogsgallring, expanderar nu verksamheten till Norge. Med en imponerande marknadsandel på 55,9% i Sverige, siktar Terri nu på att tillgodose det växande intresset från norska skogsägare och entreprenörer för miljövänlig skogshantering.

”Vi har observerat en betydande ökning av intresse för våra skonsamma gallringsmetoder från Norge och beslutade därför att etablera Terri Norge, med en solid grund i Auerskog,” säger Arne Isaksson, marknadsansvarig på Terri.

Ungefär 25 % av Norges yta består av produktiv skogsmark. Med milda vintrar och regnrika klimat är det viktigt med alternativa skogsskötselmetoder för att säkerställa en hållbar virkesförsörjning till industrin och samtidigt skydda den återstående skogen från skador.

”Den växande efterfrågan och de högre priserna på massaved och biobränsle gör det alltmer ekonomiskt attraktivt för norska skogsägare att gallra sina skogar,” 

kommenterar Tor Idar Paulsen, daglig ledare för Terri Norge, om marknadsläget.

Möt Tor Idar Paulsen – Daglig ledare för Terri Norge

I samband med expansionen har Terri Norge utsett Tor Idar Paulsen till daglig ledare. Med över tio års erfarenhet av B2B-försäljning och teknisk support av tunga fordon, samt ett starkt engagemang för att möta kundernas behov, är Tor Idar en betydande tillgång för företaget.

”Det handlar om att bygga förtroende med våra kunder, att förstå deras behov och att vara där för att stödja dem i deras strävan att utveckla en mer hållbar och lönsam verksamhet. Vi kommer att arbeta nära våra norska kollegor för att säkerställa att vi levererar de bästa möjliga lösningarna som anpassas till de unika förhållandena i Norges skogar,” säger Tor Idar Paulsen.

Med Paulsens ledarskap ser Terri Norge fram emot en framgångsrik framtid och en stark etablering på den norska marknaden.