Silva Regina, 7-11 april 2024, Tjeckien

Datum: 27 mars 2024

Terri kommer att ställa ut SILVA REGINA 2024.

SILVA REGINA 2024 kommer att vara en av de viktigaste skogs- och jaktmässorna i Centrala Europa. I år kommer den att äga rum parallellt med mässorna TECHAGRO och BIOMASA.

På skogsdelen av mässan kommer besökare att hitta allt för skogsförvaltning, eller för underhåll av vegetation i städer, det kommer också att finnas praktiska demonstrationer av maskinanvändning. Jaktdelen av mässan kommer att fokusera på försäljning av utrustning för jakt och vistelse i naturen. Scener med ett pedagogiskt och underhållningsprogram eller en restaurang med viltfågelspecialiteter kommer också att förberedas för besökare, med framträdanden av trumpetare, kynologer och falkener samt ett professionellt skogsförvaltningsprogram.

Läs mer om mässan här