Lars fick sin drömmaskin – en specialbyggd biokombi

Datum: 09 oktober 2018

Här föds en ny kombi

När Lars Ferlingen skulle köpa sin första skogsmaskin, fanns inte det han sökte på marknaden. Lösningen blev en specialbyggd maskin, utformad helt efter Lars behov. I september levererades ”Terris Biokombi med extra allt” till Norra Mölla i Frenninge, Skåne.


Vad hade ni för krav på er maskin?
– För det första ville vi ha en maskin som är skonsam mot naturen. Jag har varit i jordbruks- och entreprenadbranschen i mer än 40 år och har sett hur marken många gånger tar skada av maskiner.
– Ett annat krav var att den skulle vara liten. Där vi bor, i mitten av Skåne, finns ingen tradition av sådana, men jag har känt att en liten smidig maskin är vad som behövs som komplement till de större.


Berätta om hur er maskin kom till?
– Vi tog kontakt med Terri och de var väldigt tillmötesgående. Eftersom de inte hade någon maskin som direkt passade våra syften konstruerade de en unikt för oss. Det blev i slutändan en kombimaskin, men vår egen sådan: en välutrustad skotare med bland annat skördar-spakar och bioskördar-aggregat.


Hur ska ni använda den?
– Både till skogsbruk och jordbruk. Vi har naturbetesmarker som ska hållas i skick, fältkanter som ska hyfsas till och sen har vi skogsmarker att sköta. Mycket handlar om biobränsle. Allt som ska flisas – då kommer den här maskinen verkligen till sin rätt. Arbete i ädellövskog och våtmarker, till exempel ale-kärr.


Ni är flera i familjen som är involverade i köpet?
– Ja, alla mina tre söner är intresserade och min äldste son jobbar i företaget. Så vi kommer nog att köra den allihopa.


Vad blir första uppdraget?
– Vi ska börja på våra egna betesmarker och köra fältkanter. Sen kommer vi använda den i skogen också, både i vår egen skog och i andras.


Känner du dig nöjd?
– Mycket. Med tanke på att våra trakter har många specialområden med någon form av naturskydd, och stadsnära skogar så är den här maskinen perfekt eftersom den inte gör åverkan på markerna. Och vem vet, om några år är det kanske gängse med små maskiner här också…