Skogsdag, 10 april 2024, Klinga

Datum: 03 april 2024

TERRI , ALLSKOG og NAMSOS SKOGEIERLAG inviterer til skogdag i Klinga onsdag den 10. april 2024. Oppstart kl 11.00.

i har gleden av å invitere til visning av TERRI’S kombimaskin og her blir det også muligheter til å prøvekjøre denne. Det blir også informasjon om tynning fra skogbruksleder i Allskog. Det vil bli enkel skogsmatservering med bålkaffe og wienerbrød og grilling av pølser.

Det vil bli merket adkomst fra Fv 17 ved Barstad korsen og inn til kommune skogen.

For mer informasjon om TERRI og maskinene våre kontakt Tor Idar Paulsen.
E-post tip@terrinorge.no Tlf 91 57 87 68