Filmer på TERRI-maskin i arbete

Skogsmaskin TERRI 34

Nya produktfilmen omTERRI 34 som skotare, skördare och kombimaskin

Terri 34C skördare och Terri 34 skotare i mossgallring

En film från Skogsforum
Fotograf   Torbjörn Johnsen   Skogsforum

Terri 34 Dikesrensning

Terri 34 dikesrensar

TERRI 34

Terri 34 demoskotning av virke på våt mark.

TERRI 34c Skördare

TERRI 34c Skördare

TERRI 34 skördare med bracke C12

TERRI34 skördare med röjaggregat, perfekt kombination för röjning i ledningsgator och hagmarker.

TERRI 34 skördare