Tack till besökare på SkogsElmia och Nolia

Vi vill passa på att tacka alla besökare i våra montrar på både SkogsElmia och Nolia.