Reportage om markskador

Ett bra reportage om markskador inom skogsbruket.

SMT-140901