Nyanställning

Terri har från 1/3 förstärkt sin organisation med ytterligare en medarbetare.

Vi har under senaste året märkt ett ökat intresse för beståndsgående lättare skotare och skördare. Därför har vi på Terri förstärkt säljorganisation med Gunnar Lindblad.

Gunnar är född och uppvuxen på en skogs gård, utbildad lantmästare. Han har de senaste 8 åren arbetat med bioenergi på Lantmännen Agroenergi och Salixenergi Europa AB.Gunnar Lindblad kommer att arbeta med försäljning, i första hand i Sverige men även ha ansvar för förfrågningar från andra delar av Europa.

Gunnar kommer att ha sin placering på Lyckås Gård mellan Jönköping och Huskvarna.