Tillval

Frontvinch (elektrisk, 3,6ton dragkraft enkel lina)

Flakpåbyggnad Terri 34

Motorsågsfäste på grind

Dunkhållare på grind